BILTEN PRINOVA NIZ B, 2004
str.9 G L A V N I   N I Z str.11

351.74 Policija

Vidi br.: BP04-0109

355/359 Vojnistvo


MARIJAN, Davor
      Expert opinion: On the war connections of Croatia and Bosnia and Herzegovina (1991-1995) / Davor Marijan. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Casopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 36(2004),1;str.249-289.
BP04-1064


MARIJAN, Davor
      Vjestacki nalaz: o ratnim vezama Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1991.-1995.) / Davor Marijan. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Casopis za suvremenu povijest. - ISSN 0590-9597. - 36(2004),1;str.211-289.
BP04-1065


PAVLOVIC, Sime
      Protupjesacke mine (mjere uklanjanja i unistenja) - medunarodni i kaznenopravni aspekt / Sime Pavlovic. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Pravo i porezi. - ISSN 1331-2235. - 13(2004),12;str.45-48.
BP04-1066


STIPETIC, Lidija
      Interview: Ivan Kopric / Lidija Stipetic.
U: Pravnik. - ISSN 0352-342X. - 38(2004),78;str.17-20.
BP04-1067

Vidi i br.: BP04-0099,-0102,-0103,-0104,-0107,-0581

36 Socijalna zastita. Socijalni rad. Osiguranje


BABIC, Ivanka
      Upravljanje portfeljom osiguravajucih drustava uz raspolozive financijske instrumente / Ivanka Babic. - ilustr. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),5;str.13-20.
BP04-1068


BAGARIC, Nevenka
      Pristup socijalnim pravima u Hrvatskoj: mirovinsko osiguranje / Nevenka Bagaric, Ljiljana Marusic. - ilustr. - Bibliografija iza teksta ; bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),1;str.39-61.
BP04-1069


BARBIR, Vice
      Upravljanje sredstvima premijske rezerve / Vice Barbir.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),7-8;str.33-38.
BP04-1070


BARTULOVIC, Ninoslav
      Invalidnost zbog profesionalne nesposobnosti za rad i pravo na bolovanje / Ninoslav Bartulovic.
U: Suvremeno poduzetnistvo. - ISSN 1333-5197. - 11(2004),3;str.161-162.
BP04-1071


BASIC, Goranka
      Obveza trgovca u zastiti potrosaca u trgovini na malo i pruzanju usluga / Goranka Basic. - Bibliografske biljeske uz tekst. - Summary na kraju casopisa.
U: Racunovodstvo, revizija i financije. - ISSN 0353-8087. - 14(2004),9;str.103-108.
BP04-1072


BEZOVAN, Gojko
      Stambena prava u Hrvatskoj i problemi njihova ostvarenja / Gojko Bezovan. - Bibliografija iza teksta ; Bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),1;str.89-106.
BP04-1073


BLAGOJEVIC, Vesna
      Pravo na doplatak za djecu / Vesna Blagojevic.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),3;str.60-66.
BP04-1074


BRADIC, Viktorija
      Privatno zdravstveno osiguranje / Viktorija Bradic.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),3;str.51-53.
BP04-1075


BRZOVIC, Ana
      Koristenje zdravstvene zastite u inozemstvu / Ana Brzovic.
U: Suvremeno poduzetnistvo. - ISSN 1333-5197. - 11(2004),8;str.123-129.
BP04-1076


BRZOVIC, Ana
      Zdravstvena zastita po medunarodnim ugovorima / Ana Brzovic.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),9;str.83-89.
BP04-1077


CUDINA-Obradovic, Mira
      Psihosocijalne prepostavke skrbi za stare ljude / Mira Cudina-Obradovic, Josip Obradovic. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),2,str.177-192.
BP04-1078


CESIC, Zlatko
      Skrivena mana u strojevima ili trupu broda kao osigurani rizik / Zlatko Cesic. - Bibliografija iza teksta i biljeske uz tekst. - Summary.
U: Hrvatska pravna revija. - ISSN 1332-8670. - 4(2004),4;str.13-18.
BP04-1079


CURAK, Marijana
      Konvergencija izmedu banaka i osiguravajucih drustava / Marijana Curak. - Bibliografija iza teksta i biljeske uz tekst.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),7-8;str.19-28.
BP04-1080


CURKOVIC, Marijan
      Hrvatsko zakonodavstvo iz osiguranja autoodgovornosti ususret Europi / Marijan Curkovic. - Bibliografija iza teksta ; bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. - ISSN 1330-6227. - 11(2004);str.203-229.
BP04-1081


GOJEVIC-Zrnic, Stipe
      Mirovinski i radni status osoba s djemicnom nesposobnoscu za rad / Stipe Gojevic-Zrnic.
U: Racunovodstvo, revizija i financije. - ISSN 0353-8087. - 14(2004),5;str.123-127.
BP04-1082


HEGYESI, Gabor
      Od socijalne drzave do socijalnoga drustva: model partnerstva / Gabor Hegyesi. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),2;str.141-158.
BP04-1083


IVANCEVIC, Mate
      Zastita potrosaca u podrucju javnih telekomunikacijskih usluga / Mate Ivancevic.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),2;str.118-124.
BP04-1084


IVANCIC-Kacer, Blanka
      Zastita potrosaca u Republici Hrvatskoj - stop prljavom automobilskom gorivu / Blanka Ivancic-Kacer. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. - ISSN 1330-6227. - 11(2004);str.471-481.
BP04-1085


IVANJKO, Sime
      Osiguranje u Sloveniji : (pravni aspekti) / Sime Ivanjko. - Bibliografija i biljeske iza teksta. - Summary.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 35(2004),6;str.17-22.
BP04-1086


JAKOVCEVIC, Drago
      Utjecaj stednje na strukturu portfelja drustava za osiguranje / Drago Jakovcevic, Ivan Lovrinovic. - ilustr. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Racunovodstvo, revizija i financije. - ISSN 0353-8087. - 14(2004),8;str.96-102.
BP04-1087


JELCIC, Vera
      Ozljeda na radu i profesionalne bolesti u radno-socijalnom zakonodavstvu Hrvatske / Vera Jelcic. - Bibliografija iza teksta ; bibliografske biljeske uz tekst.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),4;str.93-104.
BP04-1088


KALEB, Katina
      Kodeks poslovanja putem interneta / Katina Kaleb. - Bibliografske biljeske iza teksta.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),3;str.30-33.
BP04-1089


KALEB, Katina
      Trziste osiguranja u Republici Hrvatskoj / Katina Kaleb. - ilustr. - Biljeske na kraju teksta.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),Poseban prilog SORS 5;str.7-10.
BP04-1090


KLOBUCAR, Dragutin
      Osiguranje financijskih gubitaka : somazno osiguranje / Dragutin Klobucar. - ilustr. - Biljeske na kraju teksta. - Summary.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),4;str.13-21.320.
BP04-1091


LIHA, Aida
      Zastita potrosaca u procesu prosirenja Europske unije: izazovi za Hrvatsku / Aida Liha. - Bibliografija iza teksta ; bibliografske biljeske uz tekst.
U: Pridruzivanje Hrvatske Europskoj uniji. - ISBN 953-6047-45-4. - Zagreb(2004);str.191-210.
BP04-1092


LJUBOTINA, Damir
      Mladi i socijalna pravda / Damir Ljubotina. - ilustr. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),2;str.159-175.
BP04-1093


MANDIC, Srna
      Socijalni programi, drustveni problemi i osnazivanje utjecaja javnosti / Srna Mandic. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),2;str.221-235.
BP04-1094


MATIJEVIC, Berislav
      Osigurateljna praksa u postupku obrade i rjesavanja steta iz osiguranja od automobilske odgovornosti / Berislav Matijevic. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. - ISSN 1330-6227. - 11(2004);str.349-378.
BP04-1095


MIJATOVIC, Nikola
      Osiguranje od elementarnih nepogoda u Njemackoj / Nikola Mijatovic. - Bibliografske biljeske na kraju teksta.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),1/2;str.43-44.
BP04-1096


MIJATOVIC, Nikola
      Putnicka osiguranja / Nikola Mijatovic.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 35(2004),6;str.32-35.
BP04-1097


MIKULANDRA Tadic, Silvia
      Osiguranje za pravnu zastitu u Svicarskoj / Silvia Mikulandra Tadic. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. - ISSN 1330-6227. - 11(2004);str.341-348.
BP04-1098


MISITA, Nevenko
      Uz desetogodisnjicu Direktive 93/13/EEC o nepravicnim ugovornim odredbama / Nevenko Misita. - Savjetovanje "Vlasnistvo - obveze - postupak". Porec,1.-3.travnja 2004. - Bibliografske biljeske uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung ; Sommario.
U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista u Rijeci. - ISSN 1330-349X. - 25(2004),1;str.17-47.
BP04-1099


MRSA, Vlatko
      Uvjeti za stjecanje mirovine / Vlatko Mrsa. - ilustr.
U: Suvremeno poduzetnistvo. - ISSN 1333-5197. - 11(2004),6;str.207-211.
BP04-1100


NADALI, Vanja
      Osiguranje i terorizam / Vanja Nadali. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),4;str.24-27.
BP04-1101


NEJASMIC, Josip
      Placa i dodaci na placu zaposlenika u zdravstvu (privatna praksa) / Josip Nejasmic.
U: Porezni vjesnik. - 13(2004),4;str.32-45.
BP04-1102


NIKSIC, Sasa
      Zakon o zastiti potrosaca (NN 96/03) s napomenama, biljeskama, prilozima i stvarnim kazalom / Sasa Niksic.
U: Hrvatska pravna revija. - ISSN 1332-8670. - 4(2004),2;str.113-114.
BP04-1103


      ODGOVORI Hrvatske na upitnik Europske Komisije. Socijalna politika. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),2;str.193-220.
BP04-1104


ORESKOVIC, Lasta
      Dobrovoljno osiguranje odgovornosti : status ostecenika, pravo na direktnu tuzbu, dopusteni prigovori osiguravatelja, zastara prava prema hrvatskom pravu, s osvrtom na konvencijska rjesenja / Lasta Oreskovic. - Bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),1/2;str.11-24.
BP04-1105


PAVIC, Drago
      Obveznopravna obiljezja ugovora o osiguranju / Drago Pavic. - Bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Hrvatska pravna revija. - ISSN 1332-8670. - 4(2004),8;str.28-35.
BP04-1106


PAVIC, Drago
      Pojam ugovora o osiguranju / Drago Pavic. - Summary.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 35(2004),6;str.12-16.
BP04-1107


PLEVLJAK, Fikret
      Osiguranje i proces globalizacije : prilozi za nauku o riziku / Fikret Plevljak. - ilustr. - Biljeske na kraju teksta.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),Poseban prilog SORS 5;str.19-27.
BP04-1108


POSCIC, Ana
      Zastita potrosaca u hrvatskom pravu - dobar ili los primjer zakonodavstva / Ana Poscic. - Bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Pravo i porezi. - ISSN 1331-2235. - 13(2004),9;str.81-85.
BP04-1109


PRIBANIC, Morana
      Aktuar - sto je to? / Morana Pribanic. - Bibliografija i biljeske iza teksta. - Summary.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),4;str.28-30.
BP04-1110


PULJIZ, Vlado
      Socijalna prava i socijalni razvoj Republike Hrvatske / Vlado Puljiz. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),1;str.3-20.
BP04-1111


RAJCIC, Dinka
      Primjene Zakona o zastiti potrosaca u praksi / Dinka Rajcic. - Summary.
U: Pravo i porezi. - ISSN 1331-2235. - 13(2004),4;str.18-21.
BP04-1112


RENKO, Natasa
      Advertisers and consumers in transition / Natasa Renko, Katherine C. Sredl. - ilustr. - Bibliografija iza teksta ; bibliografske biljeske uz tekst. - Sazetak.
U: Ekonomski pregled. - ISSN 0424-7558. - 55(2004),3-4;str.302-316.
BP04-1113


RISMONDO, Mihovil
      Prikaz Zakona o obestecenju korisnika mirovina / Mihovil Rismondo. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Pravo i porezi. - ISSN 1331-2235. - 13(2004),12;str.33-34.
BP04-1114


SASIC-Sojat, Ana
      Mirovinsko osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj / Ana Sasic-Sojat.
U: Racunovodstvo, revizija i financije. - ISSN 0353-8087. - 14(2004),7;str.116-120.
BP04-1115


SASIC-Sojat, Ana
      Staz osiguranja s povecanim trajanjem / Ana Sasic-Sojat. - ilustr. - Bibl. biljeske uz tekst.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),9;str.71-82.
BP04-1116


SNAJDER, Tomo
      Obveza doprinosa na primitke stranaca te hrvatskih drzavljana za rad u inozemstvu / Tomo Snajder.
U: Suvremeno poduzetnistvo. - ISSN 1333-5197. - 11(2004),6;str.106-111.
BP04-1117


SNAJDER, Tomo
      Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja / Tomo Snajder.
U: Porezni vjesnik. - 13(2004),3;str.38-46.
BP04-1118


STAMBUK, Darijan
      Prava i duznosti stranaka (poglavito osiguravatelja) u novim medunarodnim pravilima za osiguranje brodova - International hull clauses 1/11/2003 / Darijan Stambuk. - Bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Hrvatska pravna revija. - ISSN 1332-8670. - 4(2004),9;str.49-56.
BP04-1119


SUCUR, Zoran
      Pristup pravima opce socijalne pomoci / Zoran Sucur. - ilustr. - Bibliografija iza teksta. - Summary.
U: Revija za socijalnu politiku. - ISSN 1330-2965. - 11(2004),1;str.21-38.
BP04-1120


TERZIC, Bartul
      Ugovor o pomorskom osiguranju / Bartol Terzic. - Bibliografske biljeske iza teksta.
U: Osiguranje. - ISSN 1330-9692. - 45(2004),3;str.25-28.
BP04-1121


TISMA, Neven
      Da ne bude nismo znali / neven Tisma.
U: Banka. - ISSN 0353-6335. - 13(2004),6;str.43-45.
BP04-1122


UCUR, Marinko D.
      Uredivanje dokupa mirovine u kolektivnim ugovorima / Marinko D. Ucur. - Bibliografske biljeske uz tekst.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),2;str.75-79.
BP04-1123


ZELENIKA, Ratko
      Pravne osnove incotermsa 2000. i uporaba termina CIF u vanjskotrgovinskoj praksi / Ratko Zelenika, Helga Pavlic, Darko Zelenika. - Bibliografija iza teksta ; bibliografske biljeske uz tekst. - Summary.
U: Hrvatska pravna revija. - ISSN 1332-8670. - 4(2004),2;str.32-40.
BP04-1124


ZUBER, Marija
      Nove osnovice za placanje doprinosa za obvezna osiguranja / Marija Zuber.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),1;str.120-123.
BP04-1125


ZIVKOVIC Abraham, Ivana
      Primjene Zakona o zastiti potrosaca u turistickoj djelatnosti / Ivana Zivkovic Abraham.
U: Racunovodstvo i financije. - ISSN 0350-4506. - 50(2004),3;str.92-95.
BP04-1126

Vidi i br.: BP04-0113,-0127,-0135,-0235,-0236,-0406,-0421,-0434,-0454,-0490,-0507,-0584,-0592,-0692,-0970,-0994,-1050

str.9 vrh stranice prva stranicastr.10 str.11

© 2002   Unibis